กปภ.สาขาศรีสะเกษ ร่วมจัดกิจกรรม นี่แหละศรีสะเก๊ษ

กปภ.สาขาศรีสะเกษ  ร่วมจัดกิจกรรม นี่แหละศรีสะเก๊ษ

        กปภ.สาขาศรีสะเกษ  ร่วมจัดกิจกรรม นี่แหละศรีสะเก๊ษ  นำโดย ผจก.สุวิทย์  จันทรุกขา  พร้อมพนักงานและลูกจ้างได้สนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น (ตามแผนยุทธศาสตร์)  ช่วย เหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในวันที่  23  กันยายน  2556 ที่  ชุมชนหนองอุทัย   อ.เมือง  จ.ศรีสะเกษ,  บ.โคกจาน  บ.เขวา  อ.อุทุมพรพิสัย  จ.ศรีสะเกษ  เนื่องจากได้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ติดต่อกันหลายวันทำให้เกิดน้ำท่วม ฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนราษฏร  เป็นเหตุให้ประชาชนในบางพื้นที่ประสบความเดือดร้อนไม่มีน้ำบริโภค


ข่าวอื่นๆ