กปภ.สาขารัตนบุรีมอบน้ำดื่มบรรจุขวด ตราสัญลักษณ์ของ กปภ.ผู้ประสบภัยน้ำท่วม

กปภ.สาขารัตนบุรีมอบน้ำดื่มบรรจุขวด ตราสัญลักษณ์ของ กปภ.ผู้ประสบภัยน้ำท่วม

                เมื่อวันพุธที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี มอบให้ นางสาวธิติมา  วาพันสุ หัวหน้างานผลิต พร้อมพนักงานและเจ้าหน้าที่ นำน้ำดื่มบรรจุขวด ตราสัญลักษณ์ของ กปภ. จำนวน ๑,๒๐๐ ขวด มอบให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่บ้านหนองบัว หมู่ 9 ตำบลเบิด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ทั้งนี้เป็นกิจกรรมที่แสดงให้เห็นความมีส่วนร่วมกับสังคมและชุมชนอีกทั้งเป็นการแสดงถึงความห่วงใยประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยอีกด้วย

 


ข่าวอื่นๆ