กปภ.สาขาศรีสะเกษ จัดกิจกรรม "ดินเนอร์ทอล์คกินข้าวแลงฮวมกัน "

 

                 กปภ.สาขาศรีสะเกษ  จัดกิจกรรม "ดินเนอร์ทอล์คกินข้าวแลงฮวมกัน " ใน วันอังคารที่  24  กันยายน  2556  ที่ผ่านมา  เนื่องในโอกาสงานเลี้ยงเกษียณอายุ นายจำปา  กระกร่ำ และเลี้ยงส่งผจก.สุวิทย์  จันทรุกขา  ที่ได้ย้ายไปปฏิบัติงานที่ กปภ.มุกดาหาร  น.ส.จงจิตตต์  อ่อนอก  ได้ย้ายไปปฏิบัติงานในตำแหน่ง นักบัญชี 7 รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้างาน 7 งานอำนวยการ  ที่ กปภ.สาขามหาชนะชัย  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในหน่วยงาน  มีการมอบของที่ระลึก และกล่าวแสดงความรู้สึกของผู้เกษียณและบุคลากรที่ย้ายไปปฏิบัติงานที่ใหม่ การร้องเพลงร่วมกันและมอบดอกไม้แทนใจให้กัน และร่วมรับประทานอาหารร่วมกันในค่ำคืนท่ามกลางสายชล ที่ กปภ.สาขาศรีสะเกษ


ข่าวอื่นๆ