กปภ.ข.๘ ติดตามการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมของ รองผู้ว่าการ(ปฏิบัติการ ๓) ณ กปภ.สาขาศรีสะเกษและกปภ.สาขาอุบลราชธานี

 

          เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ นายสมนึก ลิ้มทองสิทธิคุณ รองผู้ว่าการ(ปฏิบัติการ ๓) ลงพื้นที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมและประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ณ กปภ.สาขาศรีสะเกษ และกปภ.สาขาอุบลราชธานีทั้งในส่วนของสำนักงานและโรงกรองน้ำ รวมทั้งระบบผลิตน้ำทั้งระบบ เพื่อสั่งการให้มีการรักษามาตรฐานในการผลิตน้ำอย่างต่อเนื่อง รวมถึงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์น้ำท่วมของจังหวัดศรีสะเกษที่มีผลกระทบต่อสถานีผลิตน้ำของ กปภ.สาขาศรีสะเกษ อีกทั้งได้สั่งการให้มีการเตรียมความพร้อมรับมือกับทุกสถานการ์ที่จะเกิดขึ้นอย่างทันท่วงที ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นการให้ความสำคัญในการดำเนินงานในส่วนภูมิภาคของผู้บริหารระดับสูงเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่พนักงาน และเป็นการร่วมขับเคลื่อน กปภ.ไปสู่เป้าหมายต่อไป


ข่าวอื่นๆ