กปภ.สาขารัตนบุรีมอบน้ำดื่มตราสัญญาลักษ์ กปภ.กิจกรรม"หนองอียอผสานชุมชนมินิมาราธอน ครั้งที่ ๒"

 

                เมื่อไม่นานมานี้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี นำ โดย นางสาวธิติมา  วาพันสุ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี  พร้อมด้วยห้วหน้างาน พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ได้มอบน้ำดื่มตราสัญญาลักษ์ กปภ.จำนวน ๓๖๐ ขวด , ๓๓๖ ถ้วย ให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนหนองอียอวิทยา อ.สนม จ.สุรินทร์ ในการจัดกิจกรรม "หนองอียอผสานชุมชนมินิมาราธอน ครั้งที่ ๒"  ไว้บริการนักกีฬาที่ร่วมแข่งขันและยังเป็นการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานในท้องถิ่นและเป็นการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเริมด้านสุขภาพของประชาชนอีกด้วย


ข่าวอื่นๆ