กปภ.สาขาศรีสะเกษ รับนโยบาย ระดมความคิด รับฟังปัญหาการทำงาน จากพนักงานทุกระดับ

กปภ.สาขาศรีสะเกษ รับนโยบาย ระดมความคิด รับฟังปัญหาการทำงาน จากพนักงานทุกระดับ

 

เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ (กปภ.สาขาศรีสะเกษ) มีการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการใหม่ (นายบรรจง เทพเกษตรกุล) จึงได้จัดประชุม หัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้าง เพื่อรับนโยบายการทำงานจากผู้จัดการคนใหม่ พร้อมทั้ง รับฟัง ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาในการทำงาน ระดมความคิดในด้านการทำงาน เพื่อแก้ไข ปรับปรุง การทำงานร่วมกันให้ดีขึ้นต่อไป ทั้งนี้ภายหลังจากการประชุมเสร็จเรียบร้อยได้ร่วมรับประทานอาหารร่วมกันเพื่อสร้างสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีในหมู่คณะ

 

 

ข่าวโดย

งานลูกค้าสัมพันธ์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘

 


ข่าวอื่นๆ