ผอ.กผว.8 ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขารัตนบุรี และสวัสดีปีใหม่ 2553

เมื่อเร็วๆนี้ นายจีระศักดิ์ เงยวิจิตร ผอ.กผว.8 ได้รับมอบหมายจากนายเอกชัย อัตถกาญน์นา ผอ.กปภ.ข.8 ให้เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กปภ. สาขารัตนบุรี เพื่อมอบนโยบายและเป้าหมายในการทำงานประจำปีงบประมาณ 2553 และตรวจสอบโรงกรองน้ำและแหล่งน้ำดิบของ กปภ.สาขารัตนบุรี เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้นในปีนี้ พร้อมทั้งให้กำลังใจกับพนักงานในการปฏิบัติงานในพื้นที่ และถือโอกาสนี้ สวัสดีปีใหม่ อวยพรปีใหม่ และมอบของขวัญปีใหม่ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานทุกคนด้วยโดยมีนายบรรจง เทพเกษตรกุล ผจก.กปภ.สาขารัตนบุรี เป็นผู้รับมอบ / ข่าวโดย งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8


ข่าวอื่นๆ