กปภ.สาขารัตนบุรี สานความผูกพันสร้างความเข้าใจโดยจัดกิจกรรม Morning Talk

  ในวันที่ ๗  พฤศจิกายน ๒๕๕๖  การประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี จัดกิจกรรม Morning Talk นำโดย นางสาวธิติมา  วาพันสุ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขารัตนบุรี พร้อมหัวหน้างาน พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด  ร่วม กันสนทนายามเช้า เพื่อสร้างความผูกพัน สร้างความเข้าใจในการทำงาน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประเด็นปัญหาต่างๆ และเพื่อให้การดำเนินงานองค์กรเกิดประสิทธิผลมากที่สุด และเป็นไปในทิศทางเดียวกันต่อไป 


ข่าวอื่นๆ