กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงและแข่งเรือในท้องถิ่น

 

                เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ การประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี โดย นางสาวธิติมา วาพันสุ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี มอบหมายให้ นางมธุรส  สุดหอม หัวหน้างานอำนวยการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด มอบน้ำดื่มตราสัญญาลักษ์ กปภ.จำนวน ๑,๒๐๐ ขวด ให้กับวัดสว่างบ้านผือ เพื่อใช้สำหรับบริการน้ำดื่มให้กับประชาชนและผู้ร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๖ ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลรัตนบุรี จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว วัดสว่างบ้านผือ ตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ทั้งนี้ กปภ.สาขารัตนบุรี ได้ส่งเรือเข็มเข้าร่วมการแข่งขันพายเรือ ๗ ฝีพาย และได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันครั้งนี้ด้วย  ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นกิจกรรมที่ กปภ.เข้าไปมีส่วนร่วมกับสังคมและชุมชนในด้านการรักษาและสืบสานขนบธรรมเนียมอันดีงามของท้องถิ่น อันจะก่อให้เกิดความผูกพันระหว่างพี่น้องประชาชนกับ กปภ.ต่อไป


ข่าวอื่นๆ