กปภ.สาขาสังขะ ติดตามร่วมวางแผนการบริหารจัดการแหล่งน้ำดิบหนองขวาว

 

                   เมื่อไม่นานมานี้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ  นำโดย  นายยรรยง   วงษ์อามาตย์  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ พร้อมด้วยหัวหน้างานลงพื้นที่ ประสานงานกับเทศบาลตำบลสังขะ เพื่อติดตามร่วมวางแผนการบริหารจัดการแหล่งน้ำดิบหนองขวาวที่จะดำเนินการขุด ลอกสระพักน้ำดิบ (หนองขวาว)ให้สามารถเก็บกักน้ำดิบให้มีปริมาณเพิ่มขึ้น  ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำดิบขาดแคลนในฤดูแล้งแบบระยะยาวต่อไป


ข่าวอื่นๆ