กปภ.สาขาสังขะ เดินหน้าเริ่มโครงการ "ประปาทันใจ"

  

                  เมื่อวันที่   ๒๒  พฤศจิกายน   ๒๕๕๖  ที่ผ่านมาการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ นำโดยนายยรรยง   วงษ์อามาตย์  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสัง ขะหัวหน้างาน และมิสเตอร์ประปา ได้จัดประชุมซักซ้อมขั้นตอน วิธีการปฏิบัติ  พร้อมเปิดโครงการ "ประปาทันใจ"  อย่างเป็นทางการเพื่อให้โครงการดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์และตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้รวดเร็วทันใจ   มีความพึงพอใจ   สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรต่อไป  

 


ข่าวอื่นๆ