กปภ. สาขาสังขะ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2556

 

                 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ นำโดยนายยรรยง   วงษ์อามาตย์  ผู้จัดการ ฯ หัวหน้างาน พนักงาน และลูกจ้างในสังกัดได้ร่วมกันจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning  Talk) เมื่อวันที่  ๒๖  พ ฤศจิกายน  ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา  เพื่อเป็นการสร้างความผูกพันกับองค์กร พร้อมได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมีส่วนในการวางแผนการปฏิบัติงาน การประสานงาน และสร้างความคุ้นเคยในกลุ่มพนักงานด้วยกันเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กร ที่จะก้าวไปข้างหน้า  มุ่ง - มั่น - เพื่อ - ปวงชน  ไปในแนวทางเดียวกันต่อไป" 

 


ข่าวอื่นๆ