กปภ.สาขาศรีสะเกษ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้าแลกเปลี่ยนความคิดก่อนเริ่มปฏิบัติงาน

 

             กปภ.สาขาศรีสะเกษ ได้จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ครั้งที่ 1/57  โดยนายบรรจง  เทพเกษตรกุล  ผู้จัดการ กปภ.สาขาศรีสะเกษ  พร้อมด้วยหัวหน้างาน  พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ได้ร่วมกันประชุมเพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปฏิบัติงานช่วงเวลา เช้าก่อนเริ่มปฏิบัติงาน  ในวันจันทร์ที่  2  ธันวาคม  2556  เวลา 07.00 น ซึ่งผู้จัดการ กปภ.สาขาศรีสะเกษ   ได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากรในสังกัดได้ เน้นและตระหนักถึงความสำคัญของการผ่อนคลายทุกข์ร้อนของลูกค้า  ลดความไม่พึงพอใจ  สร้างความประทับใจ  สร้างรอยยิ้มและเติมความประทับใจให้ประชาชนซึ่งเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายของ กปภ.ที่จะเป็นองค์กรชั้นนำระดับสากลที่ให้บริการน้ำประปาด้วยมาตรฐาน และมีการให้บริการที่เป็นเลิศ 


ข่าวอื่นๆ