การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5  ธันวาคม  2556 

 

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5  ธันวาคม  2556 

 

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2556 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ  นำโดยนายยรรยง   วงษ์อามาตย์   ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ  พร้อมด้วย หัวหน้างาน  พนักงานและลูกจ้างในสังกัดได้เข้าร่วมกิจกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556 ณ ที่ว่าการอำเภอสังขะ โดยเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร   ถวายพานพุ่มเงินพุ่มทอง   และจุดเทียนถวายพระพร  แสดงออกถึงความจงรักภักดี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 

ข่าวโดย

งานลูกค้าสัมพันธ์

กองระบบจำหน่าย

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8


ข่าวอื่นๆ