กปภ.สาขารัตนบุรี ลงพื้นที่รำชำระค่าน้ำนอกสถานที่ โดยรถPWA Moving Service

 

          เมื่อวันที่ ๑๑-๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ การประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี ลงพื้นที่รำชำระค่าน้ำนอกสถานที่และประชาสัมพันธ์การให้บริการรับชำระค่าน้ำประปาในพื้นที่ให้บริการน้ำประปาของ กปภ.สาขารัตนบุรี เพื่อให้เข้าใจในวันรับชำระพร้อมเงื่อนไขการรับชำระเงิน ส่วนการให้บริการรับชำระโดยใช้รถบริการนั้นจะให้บริการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโก อ.สนม จ.สุรินทร์ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ให้บริการน้ำประปาของ กปภ.สาขารัตบุรี ในทุกวันที่ ๑๒ ของทุกเดือน ซึ่งได้รับความพึงพอใจอย่างมากทั้งด้านรูปลักษณ์ ความสะดวก และการให้บริการแบบเชิงลึก  ซึ่งจากนี้ไปจะมีการกระจายการให้บริการโดยใช้รถPWA Moving Service ในพื้นที่รับผิดชอบของ กปภ.ข.๘ อย่างต่อเนื่องและทั่วถึงต่อไป


ข่าวอื่นๆ