กปภ. สาขาสังขะ ออกพื้นที่เข้าพบหัวหน้าส่วนราชการเพื่อสร้างสัมพันธ์ ไมตรีและมอบของที่ระลึก

 

 

                 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะนำโดยนายยรรยง   วงษ์อามาตย์   ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ พร้อมหัวหน้างาน ได้ออกพื้นที่เข้าพบหัวหน้าส่วนราชการคือผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำเภอขุขันธ์ เมื่อวันที่  ๑๑  ธันวาคม   ๒๕๕๖   ทั้งนี้เพื่อสร้างสัมพันธ์ไมตรี  รับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการให้บริการน้ำประปาที่ส่งให้โรงพยาบาล อำเภอขุขันธ์  เพื่อทำการบริหารจัดการปรับปรุงการเพิ่มแรงดันน้ำให้เพียงพอกับความต้องการ ของโรงพยาบาลขุขันธ์ต่อไป  พร้อมทั้งได้มอบของที่ระลึกที่มีตราสัญลักษณ์การประปาส่วนภูมิภาคในโอกาสนี้ด้วย

 


ข่าวอื่นๆ