กปภ.สาขาศรีสะเกษได้ร่วมสนับสนุนงานกาชาด ประจำปี 2557

 

           กปภ.สาขาศรีสะเกษได้ร่วมสนับสนุนงานกาชาด  ประจำปี 2557   เทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ  ประจำปี  2557 จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่  27  ธันวาคม  2556  ถึง  วันที่  5  มกราคม  2557  รวม 10 วัน  10  คืน  ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ  เพื่อหารายได้ช่วยเหลือกิจการสาธารณกุศลต่างๆ  อันเป็นประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมกับสังคมและชุมชนอันจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและยังเป็นการร่วมทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมอีกด้วย


ข่าวอื่นๆ