กปภ.สาขารัตนบุรี ให้การต้อนรับพร้อมรับมอบนโยบายการปฏิบัติงานจากรองผู้ว่าการ(ปฏิบัติการ3)

 

       การประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี นำโดย นางสาวธิติมา  วาพันสุ ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาค สาขารัตนบุรี พร้อมหัวหน้างาน พนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมให้การต้อนรับ  นายสมนึก ลิ้มทองสิทธิคุณ  รองผู้ว่าการ(ปฏิบัติการ3) และ นายสฤษฏ์  อสนีจารึกจิต ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ในโอกาสเดินทางมา ตรวจเยี่ยม พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติงานและข้อคิดต่างๆ ในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้การลงพื้นที่ดังกล่าวนอกจากจะเป็นการมอบนโยบายให้ปฏิบัติงานให้ไปใน ทิศทางเดียว กันแล้ว ยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้พนักงานในส่วนภูมิภาคที่ได้มีโอกาสได้พบกับ ผู้บริหารระดับสูงพร้อมก้าวไปสู่การเป็นองค์กรชั้นนำระดับสากลที่ให้บริการน้ำประปาที่มีมาตรฐานและบริการที่เป็นเลิศ 

 


ข่าวอื่นๆ