กปภ.สาขาศรีสะเกษ ย้ำ มิสเตอร์ประปาส่งยิ้มพิชิตใจผู้ใช้น้ำ

 

             การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ โดยนายบรรจง เทพเกษตรกุล หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย และมิสเตอร์ประปา ประชุมหารือและมอบแนวทางการให้บริการโครงการประปาทันใจ หรือ Quick Care โดยเน้นย้ำให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงลูกค้าเป็นสำคัญ ช่วยเหลือผ่อนคลายทุกข์ร้อนของลูกค้า ลดความไม่พึงพอใจ สร้างความประทับใจ เติมความประทับใจ และร่วมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับการประปาส่วนภูมิภาค ส่งผ่านทางด้านการให้บริการที่ยิ้มแย้มแจ่มใสและเป็นกันเองกับผู้ใช้น้ำ   


ข่าวอื่นๆ