กปภ.สาขาศรีสะเกษ ได้จัดกิจกรรม 5 ส และ Big Cleaning Day

 

                กปภ.สาขาศรีสะเกษ  ได้จัดกิจกรรม 5 ส และ  Big Cleaning Day  ครั้งที่ 1/2557   ณ  บริเวณ กปภ.สาขาศรีสะเกษ  โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้  เพื่อวัตถุประสงค์ดูแลรักษาทำความสะอาด  ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้มีความน่าอยู่  ทำให้สำนักงานมีพื้นที่ใช้สอยมากขึ้น  เนื่องจากสะสางของที่ไม่ได้ใช้ออกไป  เพื่อให้สำนักงานน่าอยู่น่าทำงานมากขึ้น พร้อมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านความสะอาดแก่ผู้ใช้บริการอีกด้วย 


ข่าวอื่นๆ