กปภ.สาขาสังขะ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยทำนบ และห้วยจรัล

  

                    เมื่อวันที่  ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๕๖  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ โดยนายยรรยง   วงษ์อมาตย์  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ พร้อมด้วยหัวหน้างาน  ได้เข้าร่วมประชุมการวางแผนการบริหารจัดการน้ำเพื่อการชลประทานร่วมกับคณะ กรรมการจัดการชลประทานของอ่างเก็บน้ำห้วยทำนบ  และอ่างเก็บน้ำห้วยจรัล ในฤดูการปลูกพืชหน้าแล้ง ประจำปี  ๒๕๕๖/๒๕๕๗   ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน   อำเภอบัวเชด    จังหวัดสุรินทร์   เพื่อกำหนดแผนการเปิดน้ำทำนาปลังในพื้นที่  และกำหนดแผนจัดสรรการเก็บน้ำในอ่างเพื่อการอุปโภค บริโภค  และการประปา ในปี ๒๕๕๗  ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยในฤดูแล้งปี  ๒๕๕๗  นี้  


ข่าวอื่นๆ