กปภ.สาขารัตนบุรีร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

               การประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี โดย นางสาวธิติมา  วาพันสุ  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี ได้มอบเงินสนับสนุนของขวัญวันเด็กให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเขียว โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนตำบลรัตนบุรี และ มอบหมายให้ นายทวีศักดิ์  ระดมงาม หัวหน้างานบริการฯ และนางมธุรส  สุดหอม หัวหน้างานอำนวยการ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปี 2557  จัดโดยเทศบาลตำบลรัตนบุรี กปภ.สาขารัตนบุรีได้แจกไอศครีมให้กับเด็ก ๆ สร้างความสนุกสนาน ประทับใจให้กับผู้ที่มาร่วมงาน เป็นการแสดงการมีส่วนร่วมกับสังคมและชุมชน และสร้างภาพลักษ์ที่ดีของหน่วยงานต่อไป

 


ข่าวอื่นๆ