ผอ.กปภ.ข.๘ เดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย กปภ.สาขาสังขะ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ นำโดยนายยรรยง   วงษ์อามาตย์  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ  พร้อมหัวหน้างานและพนักงานในสังกัดได้ร่วมกันต้อนรับ นายสฤษฏ์ อสนีจารึกจิต ผู้อำนวยการการ ประปาส่วนภูมิภาคเขต  ๘   ที่ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายในการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ของ กปภ. เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานในการปฏิบัติงาน   พร้อมติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ทั้งแม่ข่ายและหน่วยบริการต่าง ๆ  รับทราบปัญหาอุปสรรค์ในการดำเนินงาน  พร้อมนี้ท่านผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต  ๘  ยังได้เข้าพบ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุขันธ์  อำเภอขุขันธ์  เพื่อรับทราบและร่วมปรึกษาหารือในการให้บริการน้ำประปาในพื้นที่ให้บริการ ของโรงพยาบาลขุขันธ์"


ข่าวอื่นๆ