กปภ.สาขารัตนบุรีจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)

                การประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี นำโดย นางสาวธิติมา  วาพันสุ ผจก.กปภ.สาขารัตนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัดจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) เพื่อพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติในการทำงาน  รวมทั้งการทำงานเป็นทีม และยังเป็นการสร้างความสามัคคีระหว่างบุคลากรภายในองค์กร เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการทำงานในดียิ่งขึ้น สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร และร่วมปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถเพื่อสู่เป้าหมายของ กปภ.ต่อไป

 


ข่าวอื่นๆ