กปภ.สาขาสังขะเข้าพบเพื่อยกระดับความสัมพันธ์องค์กรส่วนท้องถิ่น

 

                การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ นำโดยนายยรรยง   วงษ์อามาตย์   ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ  พร้อมด้วยหัวหน้างาน ได้เข้าพบผู้นำท้องถิ่น เช่น นายอำเภอขุขันธ์    นายกเทศมนตรีตำบลขุขันธ์   เพื่อขอคำแนะนำหรือข้อเสนอแนะ และปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ  ที่เกี่ยวกับการให้บริการน้ำประปาในเขตบริการอำเภอขุขันธ์ ในฐานะผู้นำท้องถิ่นซึ่งเป็นคณะกรรมการสอดส่องดูแลกิจการประปาโดยตำแหน่ง พร้อมนี้ยังได้มอบของที่ระลึกเพื่อยกระดับความสัมพันธ์พร้อมและสร้างความคุ้นเคยกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี


ข่าวอื่นๆ