กปภ.สาขาศรีสะเกษ ประชุมสรุปผลการตรวจสอบพร้อมปิดการตรวจสอบ

 

  กปภ.สาขาศรีสะเกษ  ประชุมสรุปผลการตรวจสอบพร้อมปิดการตรวจสอบ  ในวันที่  5  กุมภาพันธ์  2557 เวลา  13.30 น ณ ห้องประชุม กปภ.สาขาศรีสะเกษ  ชั้น 2  โดยงานตรวจสอบภูมิภาค 1  กองตรวจสอบภูมิภาค 4  ฝ่ายตรวจสอบหน่วยงานส่วนภูมิภาค  สำนักตรวจสอบ  ได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการปิดการตรวจสอบ  รายงานผลการควบคุมภายในโดยภาพรวม  พิจารณาผลการตรวจสอบตามประเด็นที่ตรวจพบ  และหารือแนวทางแก้ไขร่วมกัน

 


ข่าวอื่นๆ