กปภ.สาขารัตนบุรีลงพื้นที่พบปะผู้ใช้น้ำรายใหญ่ยกระดับความสัมพันธ์

 

                กปภ.สาขารัตนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี นำโดย นางสาวธิติมา  วาพันสุ ผจก.กปภ.สาขารัตนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัดลงพื้นที่พบปะผู้ใช้น้ำรายใหญ่เพื่อยกระดับความสัมพันธ์ พร้อมประสานความร่วมมือในด้านต่างๆ เพื่อให้บริการ พร้อมทั้งประสานขอความช่วยเหลือในด้านต่างๆ โดยลงพบประหน่วยงานในพื้นที่ อาทิ โรงเรียน โรงพยาบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นต้น


ข่าวอื่นๆ