กปภ.สาขาศรีสะเกษ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk)

 

               กปภ.สาขาศรีสะเกษ  จัดกิจกรรมตามโครงการสนทนายามเช้า (Morning talk) ตามแผนยุทธศาสตร์ ที่ 14 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 ในวันที่  5  กุมภาพันธ์  2557 เวลา  07.00 - 08.00 น. ณ  ห้องประชุม กปภ.สาขาศรีสะเกษ  ชั้น 2  เพื่อให้บุคลากรได้พบปะพูดคุยกันก่อนเวลาปฏิบัติงาน  โดยร่วมทานกาแฟ อาหารเช้า  อาหารเช้า  เพื่อสร้างความผูกพันแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร  ทราบนโยบาย  ความรู้ที่เป็นประโยชน์กับองค์กรและร่วมกันแก้ไขปัญหาร่วมกัน  อันเป็นการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ภายในองค์กร 


ข่าวอื่นๆ