กปภ.สาขารัตนบุรีลงพื้นที่บริการประชาชนโครงการเติมใจให้ประชาชน

กปภ.สาขารัตนบุรีลงพื้นที่บริการประชาชนโครงการเติมใจให้ประชาชน

                 การประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรีนำโดยนางธิติมา  วาพันสุ ผู้จัดการ ร่วมด้วยหัวหน้างานและพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัด  พร้อมด้วย มิสเตอร์ประปา ร่วมกับงานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.๘ ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการโครงการเติมใจให้ประชาชน ณ. หน่วยบริการท่าตูม และเขตจำหน่ายน้ำ กปภ.สาขารัตนบุรี เมื่อวันที่ ๑๑ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ โดยให้บริการประชาชนออกเยี่ยมและบริการลูกค้าซ่อมท่อแตกท่อรั่ว ให้คำแนะนำและความรู้ในการดูแลระบบประปาภายในบ้าน รับฟังปัญหาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการ เพื่อนำมาปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า พร้อมเสริมสร้างภาพลักษ์ที่ดีของ กปภ.ต่อไป

ข่าวโดย งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.๘

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

https://www.facebook.com/PWA8Ubon?ref=hl

http://reg8.pwa.co.th/main/index.php


ข่าวอื่นๆ