กปภ.สาขาสังขะ จัดกิจกรรมสร้างระบบและส่งเสริมความผูกพัน

  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ นำโดยนายยรรยง   วงษ์อามาตย์   ผู้จัดการ ฯ พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัดได้ร่วมกันจัดกิจกรรม "สร้างระบบและส่งเสริมความผูกพัน "  สนทนายามเช้า(Morning  Talk)  ประจำเดือน  กุมภาพันธ์   ๒๕๕๗  เพื่อให้หัวหน้างาน  พนักงาน ประจำแม่ข่ายและหน่วยบริการต่างๆ ได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนการปฏิบัติงานร่วมกัน และได้มีการคัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาสที่  ๑/๒๕๕๗  ซึ่งผู้ได้รับการคัดเลือกจากเพื่อน ๆ พนักงานคือ  นายณัฐพล  ทันวัน  ตำแหน่งช่างโยธา ชั้น ๔"

 


ข่าวอื่นๆ