กปภ.สาขาศรีสะเกษออกบริการประชาชนคามโครงการเติมใจให้กัน เน้น Home Care

                กปภ.สาขาศรีสะเกษ นำโดยผู้จัดการ  นายบรรจง  เทพเกษตรกุล  หัวหน้างาน  พนักงานและลูกจ้าง  ได้ออกโครงการเติมใจให้กัน Home Care ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557  ในวันที่  21 กุมภาพันธ์  2557  โดยได้ออกพบปะประชาชนประชาสัมพันธ์เชิงรุกหาผู้ใช้น้ำในพื้นที่ที่มีการขยายเขตจำหน่ายน้ำไปถึงแต่ยังไม่ได้เป็นผู้ใช้น้ำ ณ บ้านบก ต.โพนข่า อ.เมือง  จ.ศรีสะเกษ  โดยได้รับคำร้องขอติดตั้งและวางท่อประปา, ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้น้ำประปาอย่างรู้ค่า, แจกเอกสารขั้นตอนการใช้น้ำ, แจกของชำร่วย  เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า


ข่าวอื่นๆ