กปภ.สาขารัตนบุรีจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนา กปภ.

                เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ กปภ.สาขารัตนบุรี โดยนางสาวธิติมา  วาพันสุ ผู้จัดการ กปภ.สาขารัตนบุรีมอบหมายให้นายทวีศักดิ์  ระดมงาม หัวหน้างานบริการฯ และนางมธุรส  สุดหอม หัวหน้างานอำนวยการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ได้ร่วมกันทำพิธีบวงสรวงพระแม่ธรณีวิสุทธิสรรพสักขีบารมีธำรงชล และได้ร่วมมือกันทำความสะอาด ตัดหญ้า ตกแต่งต้นไม้  และทาสีรั้วบริเวณรอบสำนักงาน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา การประปาส่วนภูมิภาค ทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างกำลังใจแก่พนักงานทุกท่าน

 


ข่าวอื่นๆ