กปภ.สาขารัตนบุรี ลงพื้นที่รำชำระค่าน้ำนอกสถานที่ ประจำเดือนมีนาคม

 

          เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ การประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี ลงพื้นที่รำชำระค่าน้ำนอกสถานที่ให้บริการรับชำระโดยใช้รถบริการนั้นจะให้บริการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ให้บริการน้ำประปาของ กปภ.สาขารัตบุรี ในทุกวันที่ ๑๒ ของทุกเดือน ซึ่งได้รับความพึงพอใจอย่างมากทั้งด้านรูปลักษณ์ ความสะดวก และการให้บริการแบบเชิงลึก  ซึ่งจากนี้ไปจะมีการกระจายการให้บริการโดยใช้รถPWA Moving Service ในพื้นที่รับผิดชอบของ กปภ.ข.๘ อย่างต่อเนื่องและทั่วถึงต่อไป


ข่าวอื่นๆ