กปภ.สาขาศรีสะเกษดำเนินการล้างถังน้ำใสเพิ่มประสิทธิภาพด้านคุณภาพน้ำประปา

 

            นายบรรจง เทพเกษตรกุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ มอบหมายให้ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ดำเนินการล้างถังน้ำใส ขนาด 500 ลบ.ม. และหม้อกรองน้ำ ของโรงกรองน้ำ หน่วยบริการห้วยทับทัน การการประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านคุณภาพน้ำประปา ก่อนส่งจ่ายให้กับผู้ใช้น้ำ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ใช้ใช้น้ำประปา และเพื่อรักษามาตรฐานน้ำประปาสะอาดและมีคุณภาพ ที่ให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง ตามวิสัยทัศน์"ผู้ใช้น้ำประทับใจในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ( Customers delight with water quality and excellence services)"


ข่าวอื่นๆ