กปภ.สาขาศรีสะเกษ จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า ครั้งที่ 3

   นายบรรจง  เทพเกษตรกุล ผู้จัดการ กปภ.สาขาศรีสะเกษ พร้อมด้วย หังหน้างาน พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมจัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า ครั้งที่ 3/2557  เมื่อวันที่  19  มีนาคม  2557  เวลา  08.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2  โดยได้พบปะพูดคุยกันถึงปัญหาในการทำงาน  เพื่อสร้างความผูกพันแลกเปลี่ยนข่าวสารเกี่ยวกับ กปภ.สาขาศรีสะเกษที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านการเงินดีเด่น  อีกทั้งนายบรรจง  เทพเกษตรกุล ผู้จัดการ กปภ.สาขาศรีสะเกษได้มอบเงินรางวัลที่ได้รับมาในครั้งนี้ให้หัวหน้างานทั้ง ๔ งาน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการพัฒนางานในทุกด้านและเตรียมความพร้อมส่งเข้าประกวดประปาดีเด่นด้านการจ่ายน้ำดีเด่นในปีถัดไป พร้อมกันนี้ยังเป็นการ   รับทราบนโยบาย  เพิ่มความรู้ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับองค์กรและร่วมแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น  ภายในองค์กรหรือภายนอก  อันเป็นการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ภายในองค์กร


ข่าวอื่นๆ