กปภ.สาขาสังขะ ออกบริการผู้ใช้น้ำเชิงรุก จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน

 

กปภ.สาขาสังขะ ออกบริการผู้ใช้น้ำเชิงรุก จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน

 

เมื่อวันที่  19 มีนาคม 2557 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ (กปภ.สาขาสังขะ) นำโดย นายยรรยง  วงษ์อามาตย์  ผู้จัดการ กปภ.สาขาสังขะ พร้อมด้วย ห้วหน้างาน พนักงาน และ ลูกจ้างฯ ได้ออกพบปะผู้ใช้น้ำในโครงการเติมใจให้กัน (เน้น HOME CARE) ในเขตพื้นที่ให้บริการของ กปภ.สาขาสังขะ ณ หน่วยบริการขุขันธ์ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ  เพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการใช้น้ำประปา ให้บริการซ่อมท่อแตกท่อรั่วภายในบ้านและนอกบ้านของผู้ใช้น้ำ พร้อมทั้งให้บริการรับชำระค่าน้ำประปาโดยตั้งจุดบริการ (รถ PWA Moving Service) ณ บริเวณสถานีจ่ายน้ำหน่วยบริการขุขันธ์  เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้น้ำในพื้นที่ในการรับบริการ ตลอดจนการให้บริการในด้านอื่นๆ ด้วย ซึ่งทำให้ผู้ใช้น้ำมีความประทับใจเป็นอย่างมากกับการจัดกิจรรมดีๆ เช่นนี้

 

ข่าวโดย งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8


ข่าวอื่นๆ