กปภ.สาขาศรีสะเกษ ออกปฏิบัติการค้นหาท่อแตกท่อรั่วช่วงกลางคืน เพื่อลดปัญหาน้ำสูญเสีย

ว่าที่ร้อยตรีอนุพันธ์ เกตุสิริ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ กล่าวว่า การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ (กปภ.สาขาศรีสะเกษ) ได้จัดทีมงานออกสำรวจค้นหาท่อแตก – ท่อรั่ว ในพื้นที่ให้บริการของ กปภ.สาขาศรีสะเกษ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาแรงดันน้ำในเส้นท่อประปา และลดปัญหาน้ำสูญเสียที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน รวมถึงเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการผลิตด้วย โดยได้ดำเนินการเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2553 ตั้งแต่เวลา 22.00 – 01.00 น. ทั้งนี้คาดการณ์ว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ได้วางไว้และลดปัญหาน้ำสูญเสียได้เป็นอย่างมาก / ข่าวโดย งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8


ข่าวอื่นๆ