กปภ.สาขาศรีสะเกษสำรวจหาท่อแตก - ท่อรั่วลดน้ำสูญเสียหน่วยบริการอุทุมพรพิสัย

 

                การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษนำโดย นายบรรจงเทพเกษตรกุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ  ได้มอบหมายให้หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัดงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย   ลงพื้นที่ออกสำรวจตรวจสอบหาท่อแตกท่อรั่วในพื้นที่เขตจำหน่ายหน่วยบริการอุทุมพรพิสัยทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อลดและเป็นการควบคุมน้ำสูญเสียในระบบจำหน่ายโดย เมื่อเจอจุดท่อแตกรั่วแล้วจะดำเนินการจัดซ่อมทันที  เพื่อเพิ่มแรงดันน้ำในเส้นท่อ  โดยจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในพื้นที่ให้บริการโดยเฉพาะพื้นที่ปลาย เพื่อลดความไม่พึ่งพอใจพร้อมสร้างภาพลักษณ์ด้านคุณภาพน้ำและการให้บริการประชาชนอย่างเต็มความสามารถ

 


ข่าวอื่นๆ