กปภ.สาขาศรีสะเกษทำความสะอาดระบบผลิตน้ำพร้อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกล

            นายบรรจง  เทพเกษตรกุล  ผู้จัดการ กปภ.สาขาศรีสะเกษ มอบหมายให้ งานผลิต ทำความสะอาดระบบผลิตน้ำเพื่อพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำให้มีความสะอาดได้มาตรฐานอย่างเต็มประสิทธิภาพ อีกทั้งยังได้มีการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอทั้งนี้เพื่อให้การผลิตน้ำประปาที่ส่งไปยังประชาชนมีความสะอาดได้มาตรฐานต่อไป


ข่าวอื่นๆ