กปภ.สาขาศรีสะเกษ ร่วมกันจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ครั้งที่ 3/2557

                กปภ.สาขาศรีสะเกษ  นำโดย นายบรรจง  เทพเกษตรกุล  ผู้จัดการ พร้อมด้วยหัวหน้างาน  พนักงานและลูกจ้าง  ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ครั้งที่ 3/2557  ตั้งแต่เวลา 08.00 -09.00 น. เพื่อพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการปฏิบัติงาน  รวมถึงเป็นการสร้างความสัมพันธ์ของบุคลากรภายให้หน่วยงาน  สร้างความสามัคคี  รวมใจเป็นหนึ่งเดียวที่จะสร้างและพัฒนาองค์กรให้ก้าวต่อไป และคัดเลือกดาว เด่นประจำไตรมาสครั้งที่ 2/2557  ได้แก่  นายพิษณุพงษ์  พวงอก  ตำแหน่ง  พนักงานพัสดุ 4


ข่าวอื่นๆ