กปภ.สาขารัตนบุรีร่วมโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม และโครงการบ้านธารน้ำใจสร้างสุข

 

            การประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี นำโดย นางสาวธิติมา  วาพันสุ  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี พร้อม ด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม และโครงการบ้านธารน้ำใจสร้างสุข สร้างรอยยิ้มประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง หมู่ที่ ๕ ตำบลยางสว่าง อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์  เมื่อ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗   ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มี วัตถุประสงค์เพื่อออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ เยี่ยมเยียน รับทราบปัญหาความเดือดร้อน และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อยให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอ รัตนบุรี ในการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวการประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรีได้ให้บริการ อาทิ แจกแผ่นพับพร้อมนำน้ำประปาดื่มได้บรรจุขวดแจกแก่ผู้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้


ข่าวอื่นๆ