ผอ.กปภ.ข.๘ ตรวจเยี่ยมพร้อมติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง กปภ.สาขารัตนบุรี

                นายสฤษฎ์ อสนีจารึกจิต ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘  และผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ ได้ลงพื้นที่ กปภ.สาขารัตนบุรี อ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์เพื่อเฝ้าระวังภัยแล้งอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้เพื่อให้สามารถผลิตและจ่ายน้ำประปาให้ประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง ในช่วงหน้าแล้ง รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานให้กับพนักงานและลูกจ้างในสังกัดอีกด้วย

 


ข่าวอื่นๆ