กปภ.สาขารัตนบุรีร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟบวงสรวงเจ้าพ่อศรีนครเตาท้าวเธอ

            นางสาวธิติมา  วาพันสุ  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี  มอบหมายให้หัวหน้างานบริการฯพร้อมด้วยพนักงานในสังกัด เข้าร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟบวงสรวงเจ้าพ่อศรีนครเตาท้าวเธอประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗   เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และส่งเสริมประเพณีของคนท้องถิ่นภาคอีสานที่มีมาแต่โบราณ ในการจัดกิจกรรมขอ ฟ้าขอฝน   ทั้งนี้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี ได้ให้บริการ น้ำประปาดื่มได้บรรจุขวดแจกแก่ประชาชนที่ร่วมงานชมริ้วขบวนแห่บั้งไฟ  ซึ่ง ถือเป็นการแสดงการมีส่วนร่วมกับสังคมและชุมชนและเป็นการให้ความร่วมมือกับ หน่วยงานในท้องถิ่นอีกด้วย


ข่าวอื่นๆ