กปภ.สาขาศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมวันแรงงาน ประจำปี 2557

            กปภ.สาขาศรีสะเกษ  ร่วมกิจกรรมวันแรงงาน ประจำปี 2557 โดยจังหวัดศรีสะเกษได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลาง จังหวัดศรีสะเกษ  ในวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤษภาคม 2557 โดยได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านและกีฬาฟุตซอล ทั้งนี้ เพื่อ ให้นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ใช้แรงงาน ได้ร่วมกันเฉลิมฉลองวันแรงงานแห่งชาติ และเพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นการรณรงค์ส่งเสริม กระตุ้นและปลูกจิตสำนึกให้นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ใช้แรงงานและผู้เกี่ยวข้อง ได้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดและเป็นพลังแผ่นดินที่เข้มแข็งในการต่อสู้ เพื่อเอาชนะยาเสพติด


ข่าวอื่นๆ