กปภ.สาขารัตนบุรีร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพล พร้อมบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ และพระแม่ธรณี

 

            กปภ.สาขารัตนบุรีนำโดย นางสาวธิติมา  วาพันสุ ผู้จัดการ กปภ.สาขารัตนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้างาน  พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ได้ร่วมกันทำบุญเลี้ยงพระถวายภัตตาหารเพล พร้อมทั้งบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ และพระแม่ธรณี เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างกำลังใจแก่พนักงานทุกท่านให้มีหลักยึด เหนี่ยวในการทำงานเพื่อนำพา กปภ.สู่การเป็นองค์กรชั้นนำระดับสากล ที่ให้บริการน้ำประปาด้วยมาตรฐาน และบริการที่เป็นเลิศต่อไป


ข่าวอื่นๆ