กปภ.สาขาศรีสะเกษ จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กันครั้งที่ 2

 

              กปภ.สาขาศรีสะเกษ  จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กันครั้งที่ 2/2557  โดยการออกพบปะประชาชนประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับด้านการให้บริการประชาชนเกี่ยว กับการใช้น้ำประปา  ตรวจสอบระบบประปาภายในบ้าน  ซ่อมแซมท่อแตก - ท่อรั่ว  รับฟังปัญหาต่างๆ เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขต่อไป  โดยได้ออกโครงการวันที่  16  พฤษภาคม  2557  ณ หน่วยบริการอุทุมพรพิสัย  ที่ บ้านกำแพง  ตำบลกำแพง  อำเภออุทุมพรพิสัย  จังหวัดศรีสะเกษ 


ข่าวอื่นๆ