กปภ.สาขายโสธรให้การต้อนรับ กปภ.สาขาศรีสะเกษ เข้าศึกษาดูงานระบบผลิต

 

                นายนิโรจน์  เที่ยงจิตต์ ผู้จัดการ กปภ.สาขายโสธรมอบหมายให้หัวหน้างานและพนักงานในสังกัดให้การต้อนรับพร้อมพาเยี่ยมชม สถานีผลิตน้ำในโอการที่ กปภ.สาขากปภ.สาขาศรีสะเกษ นำโดยนายบรรจง  เทพเกษตรกุล ผู้จัดการ มอบหมายให้ นายสนอง  ทองจันทร์ หัวหน้างานผลิต และทีมงานผลิต กปภ.สาขาศรีสะเกษเข้าศึกษาดูงาน ระบบผลิต , WSP  ของกปภ.สาขายโสธร ในวันพุที่ 21 พฤษภาคม 2557ณ ห้องประชุม กปภ.สาขายโสธร และโรงกรองน้ำ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงานและเป็นการน้ำความรู้ไปปรับปรุงแก้ไขและปรับใช้ในการทำงานต่อไป

 


ข่าวอื่นๆ