กปภ.สาขารัตนบุรี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนพฤษภาคม

 

                การประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี นำโดย นางสาวธิติมา  วาพันสุ ผจก.กปภ.สาขารัตนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้างานพนักงานและลูกจ้างในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เพื่อพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติในการทำงาน  รวมทั้งการทำงานเป็นทีม และยังเป็นการสร้างความสามัคคีระหว่างบุคลากรภายในองค์กรเพื่อปรับปรุงและ พัฒนาการทำงานในดียิ่งขึ้น สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร และร่วมปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถเพื่อสู่เป้าหมายของ กปภ.ต่อไป


ข่าวอื่นๆ