รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๓) ตรวจเยี่ยม มอบนโยบาย และรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน กปภ.สาขาสังขะ

   เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน  ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา นายสมนึก  ลิ้มทองสิทธิ์คุณ  รองผู้ว่าการ(ปฏิบัติการ ๓) และคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ และหน่วยบริการภูสิงห์ เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคแนวทางแก้ไข  การให้บริการน้ำประปาหน่วยบริการภูสิงห์ และหน่วยบริการขุขันธ์ พร้อมทั้งมอบนโยบายในการดำเนินงานด้านต่าง ๆให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  โดยมีนายยรรยง  วงษ์อามาตย์  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ พร้อมหัวหน้างาน และพนักงานลูกจ้างในสังกัดให้การต้อนรับ ในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้เป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับ พนักงานและลูกจ้างเป็นอย่างยิ่งด้วย"


ข่าวอื่นๆ