กปภ.สาขาศรีสะเกษ จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า ครั้งที่ 5

                 กปภ.สาขาศรีสะเกษ  จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า ครั้งที่ 5 ประจำเดือน  มิถุนายน  2557  และเลือกดาวเด่นประจำไตรมาสที่ 3/2557 ซึ่งผู้ที่ถูกเลือก คือ นายดนัย  ใจหาญ  ช่างเครื่องกล 3 เพื่อให้ผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างในสังกัด  ได้พบปะพูดคุยกันก่อนเวลาปฏิบัติงาน  เพื่่่อสร้างความผูกพันแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร  และรับทราบนโยบายความรู้ที่เป็นประโยชน์กับองค์กรและร่วมกันแก้ปัญหาต่างๆ ขึ้นภายในองค์กรที่ปฏิบัติต่อกัน  อันเป็นการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ภายในองค์กร  ซึ่งได้จัดขึ้นในวันที่  1  กรกฎาคม  2557  เวลา  08.00 น.  ณ  ห้องประชุมการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ


ข่าวอื่นๆ